Corometrics Model 116 ULTRASOUND Transducer

 
$289.00
HV8031014
+

Corometrics 5700 Model 116 Fetal ULTRASOUND Transducer - For use on Corometrics Models 116, 118, 120, 128, 150, 151,155, 170, and 174